en | cn

ekonomické služby // správa sociálnych sieti // blog // cenník

"Staráme sa o Vaše ekonomické, informačné a marketingové potreby."

Vedenie účtovníctva a správa miezd

- jednoduché a podvojné účtovníctvo,

- spracovanie miezd a personalistika,

- vypracovanie daňových priznaní,

- zastupovanie klienta pred úradmi,

- nezávislé preverenie účtovníctva,

- consulting začínajúcim účtovníkom,

- zaškoľovanie do účtovných programov.


Finančná analýza podniku a consulting pri jednaní s investormi

- finančná predikcia položiek účtovnej závierky pre potreby investora,

- cash flow analýza a stanovenie výšky potrebnej investície,

- analýza rizík a formulácia záverov

- aj municipality a neziskové organizácie,

- vyhľadávanie zahraničného investora / partnera,

- zastupovanie a podpora na rokovaniach,

- cielená reklama na zahraničných trhoch,

- tlmočenie, preklady korešpondencie,


Etablovanie zahraničných investorov

- zabezpečenie právnej formy a povolení,

- vyhľadávanie a zaistenie vhodnej lokality,

- hľadanie možných akvizičných cieľov,

- interpretácia a poradenstvo v legislatíve,

- kontraktácie tuzemských dodávateľov,

- outsourcing účtovníctva a tvorby miezd,

- konkurzy a personálny manažment,

- PR ako aj realizácia reklamných kampaní.

Stručne o nás:

Sme malá firma, ktorá sa zameriava na ekonomické, marketingové a informačné riešenia. Do nášho záujmu spadajú menši klienti lokálneho a zahraničného charakteru. Snažíme sa o flexibilitu, spokojnosť klienta a napredovanie v jeho podnikaní.

Kontaktujte nás:

PROGRESSTAV, s.r.o., Košice
Kremnická 54 / 04011
Košice / Slovakia
-----------------------------------

t: 00421917740872
m: office@progresstav.sk

© Copyright 2012 PROGRESSTAV, s.r.o., Košice